För pressfrågor, eller bokning av framträdanden och föreläsningar.

info@katarinawennstam.se

För övriga frågor kontakta Bookmark:

Ebba Barrett Bandh
Litterär chef
ebba.bandh@bookmarkforlag.se

Kristoffer Stjernberg
Försäljningschef
kristoffer.stjernberg@bookmarkforlag.se

Fanny Wetterdal
Projektledare marknad
fanny.wetterdal@bookmarkforlag.se