Priser / Utmärkelser

Soroptimistpriset 2008:

Som journalist i både SVT och i faktaböcker samt som skönlitterär författare har Katarina bidragit till att öka kunskaperna och påverka attityderna till prostitution och trafficking. Hon har beskrivit den gammalmodiga och fördomsfulla syn som den utsatta kvinnan kan möta i rättssalen. Problemen belyses ur både offrens och förövarnas synvinklar. Männens självklara ansvar i arbetet betonas, vilket ger anledning till försiktig optimism.

Katarina har förtjänstfullt bidragit till det arbete som hela Soroptimist International arbetar med i olika projekt runt om i världen.

Prix Egalia 2006:

För det tv-inslag som bäst främjat jämställdheten tilldelas Agenda, reporter Katarina Wennstam, Prix Egalia för ”Mäns våld mot kvinnor”.

Ett inslag som vidgar diskussionen om mäns våld mot kvinnor och som visar på nödvändigheten att män deltar i arbetet med att stoppa våldet mot kvinnor.

Inslagets form skapar en kontrast mellan hårda fakta och insiktsfulla resonemang. Inslaget ger upphov till en försiktig optimism om att en förändring är möjlig.

Vilhelm Moberg-stipendiet 2002:

Tidningen arbetar har beslutat att tilldela SVT-journalsiten Katarina Wennstam 2002 års Vilhelm Moberg-stipendium. Enligt stiftaren, Vilhelm Moberg själv, ska stipendiet, som nu delas ut för fyrtioandra gången, tilldelas journalister som utifrån en demokratisk grundsyn ger samhällsfrågorna en kritisk belysning.

Katarina Wennstam har som nyhetsjournalist på SVT gjort inslag vars engagerade och personliga ton trängt genom nyhetsbruset. Hennes långvariga bevakning av våldtäktsfall har blivit en viktig del av SVT:s brotts- och rättsbevakning.

Genom sin bok ”Flickan och skulden”, som utkom hösten 2002, har hon nått dit många journalister vill komma: En fråga hamnar på den politiska agendan.

Genom att kombinera reportagets fria form med viktiga fakta och debattörens ilska har Katarina Wennstam pekat på hur offren för våldtäkter behandlas på ett chockerande sätt i det svenska rättsväsendet. Hon belyser på ett övertygande sätt hur unga kvinnor är utsatta, trots att lagen och samhällsmoralen borde stå på deras sida, när de utsätts för övergrepp.

Katarina Wennstam har genom sin journalistiska gärning och författarskap visat på skrämmande brister och missförhållanden, men hon visar också på positiva exempel och vägar till större rättvisa och en återupprättad respekt för kvinnors fria val. Hennes förmåga att kombinera fakta med empati har gjort att våldtäktsfrågan återigen fått en brännande aktualitet.

Det är vår övertygelse och förhoppning att Katarina Wennstams bidrag i denna fråga kommer att ge genomslag i samhället i stort, i skolans värld och inom rättsväsendet. Kanske kommer det också att påverka lagstiftningen i en riktning där än fler våldtagna kvinnor får upprättelse i rättssalarna.

Nominering till Augustpriset 2002:

Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt av Katarina Wennstam har nominerats till årets svenska fackbok.

Denna angelägna reportagebok skildrar en verklighet som många vill blunda för. Katarina Wennstam redogör för några uppmärksammade gruppvåldtäkter från de senaste åren och deras rättsliga efterspel. Hon blottlägger en kvinnosyn som samhället inte öppet vill kännas vid, men som kan utläsas ur rättsprotokollen och som leder till att offren döms hårdare än gärningsmännen. Boken är skriven med en analytisk skärpa och ett behärskat patos som gör ett starkt intryck.